coaching

Coaching

Coaching er en proces, som udføres af en coach over for en fokusperson (den der opsøger en coach). Coaching er et fremragende værktøj til at hjælpe andre mennesker med at opnå forbedringer. Som udgangspunkt har vi alle de svar inden i os selv, som vi har brug for. Men ofte kan vi ikke selv finde frem til dem. Det kan være at vi har så meget andet, vi går og tænker på, eller der kan være nogle barrikader, som der skal kigges bagom.
Ved at stille spørgsmål og ved at lytte aktivt kan jeg som coach sætte en proces i gang hos fokuspersonen.

Så formålet er at øge fokuspersonens muligheder for, gennem indsigt, forståelse og udvikling, at nå sine drømme, mål og passioner. Som regel handler coaching om at udvikle eller afvikle fokuspersonens færdigheder og adfærd ved at ændre ved – eller tilføje nye – vaner og mønstre.

Coaching er på få år blevet et udbredt arbejds-redskab i såvel privatlivet som erhvervslivet, når personer trænger til at få et mentalt skub fremad.

Hvad er coaching ikke
Coaching er ikke terapi. Terapi beskæftiger sig med fortiden. Coaching handler om, hvad man kan gøre nu for at at forme fremtiden. Coaching er ikke rådgivning, men hjælp til selv at finde ens egne muligheder og potentiale.

Sådan foregår det
Du kan komme til mig, eller jeg kan komme til dig på din arbejdsplads, hvis der er et lokale vi kan bruge.

En coach-session hos mig varer 1½ time. Dette er længere tid end hos mange andre, men jeg igennem mine mange år erfaret, at det er vigtigt, at der er afsat tilstrækkelig tid, for at give dig det største udbytte af hver session.

Du vælger at tale om noget i dit liv, som du ønsker skal være anderledes. Det vi taler om der, kommer ikke uden for rummet. Jeg har tavshedspligt.

Jeg skaber et rum med tryghed og tillid, er lyttende og stiller dig nogle spørgsmål, som vil være med til at åbne for at du får mulighed for at tænke nogle dybere tanker. Udfra dette vil vi sammen udarbejde en plan for, hvad der skal til, for at du når derhen, hvor du gerne vil.

Der vil som regel være noget, du skal arbejde med til den næste gang. Uden at ændre noget sker der ingen ændring.

Det er forskelligt, hvor mange gange der vil være behov for.

Hvis vi kommer ind på emner, som jeg mener, at der skal en person med en anden kompetence til for at hjælpe dig, vil jeg sige det. 

Stresscoaching
Stresscoaching er hjælp til selvhjælp, og vil bl.a. hjælpe dig med at få stresshormonerne ud af kroppen, således at kroppen genfinder balancen. Det hjælper dig også med at finde årsager til din stress samt at finde hensigtsmæssige måder at tackle livet på.

Stresscoaching contra coaching
Til stressede personer skal man ikke bruge almindelig coaching, da man kan gøre mere skade end gavn, så hvis du er stresset, kan det stærkt anbefales at gøre brug af en stresscoach, der som jeg har specialiseret sig i netop, hvad stress er, og hvad stressede mennesker har brug for, og derfor kan tage vare på dem.

Sådan foregår det:
Du kan komme til mig, eller jeg kan komme til dig på din arbejdsplads, hvis der er et lokale vi kan bruge. Det kan også foregå over telefonen eller Skype.

En session hos mig varer 1½ time. Dette er længere tid end hos mange andre, men jeg igennem mine mange år erfaret, at det er vigtigt, at der er afsat tilstrækkelig tid, for at give dig det største udbytte af hver session. Jeg skaber et rum med tryghed og tillid, og det vi taler om, kommer ikke uden for rummet. Jeg har tavshedspligt.

Stresscoaching foregår ved hjælp af et “program”, hvor du fra gang til gang får redskaber til at kunne tackle/forebygge din stress, og hvor du efter et kortere forløb har lært at undgå at blive for stresset samt fundet balancen i livet igen.

Der vil fra gang til gang være noget, du skal arbejde med, for uden at ændre på noget, sker der ingen forskel.

Det er forskelligt, hvor mange gange der vil være behov for, men typisk ca. 7 gange.

Hvis vi kommer ind på emner, som jeg mener, at der skal en person med en anden kompetence til for at hjælpe dig, vil jeg sige det.

 

Den sande opdagelsesrejse består ikke i at udforske nye lande, men i at se verden med nye øjne.

– Marcel Prous –

Jeg tilbyder også

Jeg underviser i stresshåndtering. Jeg har bl.a. undervist sygemeldte borgere med stress, angst og depression som konsulent for jobcentre i Assens og i Vejle i 6 år.

Jeg holder forskellige foredrag. Det kan foregå igennem en virksomhed, eller det kan være på biblioteket eller gennem en aftenskole. Varigheden kan tilpasses.

Læs her feedback samt kommentarer fra mine tidligere klienter, som allerede har gennemgået hver deres unikke forløb og bliv klogere på, hvordan jeg kan hjælpe dig.