Foredrag

Foredrag

Jeg holder forskellige foredrag. Det kan foregå igennem en virksomhed, eller det kan være på biblioteket eller gennem en aftenskole. Varigheden er ca. 2 1/4 time incl. pause, men kan selvfølgelig tilpasses det enkelte arrangement.
Jeg holder et foredrag om stress, arbejdsglæde, livsglæde og selvværd.
Andre foredrag kan bestilles.
Det tager ca. 2 1/4 time incl. pause. Men kan selvfølgelig tilpasses den enkelte virksomhed, så det evt. bliver kortere/længere.
Foredraget kan afholdes i dagstimerne, som fyraftensmøde eller i aftentimerne. Hvis det afholdes udenfor arbejdstid kan det måske være en idé at invitere medarbejdernes påhæng med, da det vil være en fordel, hvis ens partner også er opmærksom på stresssymtomer. Tillige kan man få et socialt arrangement ud af det.

Hør nærmere

Jeg tilbyder, uden omkostninger, et telefonmøde/møde omkring et kursus hos dig/jer, hvor vi i fællesskab kan tale om mulighederne for et kursus, der dækker dit/jeres behov.

Aktuelle foredrag:

 

YES – vi skal snart på arbejde!
Foredrag om arbejdsglæde. 
Når medarbejderne er glade smitter det af på alle omgivelser, kunder og bundlinien.

Sig JA til livsglæde og NEJ til stress! 
Foredrag om stress. 
En billig og effektiv måde at sætte fokus på stress samt forebyggelse på.

Giv dit selvværd fornyet styrke 
– med et skub i den rigtige retning!
Foredrag om selvværd, som alle vil kunne drage fordel af.

Kontakt mig gerne for yderligere oplysninger.

Beskrivelse af foredragene

YES – vi skal snart på arbejde!
Et SPÆNDENDE foredrag om arbejdsglæde.
Hvorfor er det vigtigt med arbejdsglæde, og hvad skal man gøre for at opnå/få mere arbejdsglæde ind i dagligdagen – og hvad skal styre udenom.
Jeg kommer med metoder og redskaber til at motivere og bevidstgøre medarbejderne til at tage nogle positive valg, som fører til mere arbejdsglæde.
Jeg kommer også ind på, hvad stress er og hvad der kan være med til at stresse den enkelte medarbejder. Stress er en af de store årsager til manglende arbejdsglæde, så det er vigtigt at kende til redskaber, som kan reducere stress.

Sig JA til livsglæde og NEJ til stress!
Et INSPIRERENDE foredrag om hvordan stress kan smides overbord og i stedet byttes ud med livsglæde. Få konkrete værktøjer, som du kan begynde at bruge her og nu. 
Vil du have mere glæde i livet – og kan du føle dig lidt for stresset ind i mellem?
– så vil dette foredrag kunne gøre en stor forskel for dig!
Du vil få viden om, hvilke signaler der kommer forud for stress, og hvad du kan gøre for at blive opmærksom herpå, både hos dig selv og dine nærmeste.
Jeg vil også fortælle om stress generelt, komme med effektive værktøjer for at forebyge samt tackle stress samt fortælle om det vigtige i at bevare glæden, og hvorledes det kan lade sig gøre.
Derudover vil der være forskellige små øvelser til at give dig større indsigt i, hvilke områder i dit liv, som ved hjælp af små ændringer, som du selv kan gøre, kan give dig større tilfredshed.
Desværre sker der i dagens Danmark det, at ca. 3500 mennesker dagligt melder sig syge med stress. Det behøver efter min mening ikke at ske. Men det kræver i mange tilfælde, at folk bliver oplyst om mulighederne for at afhjælpe en stresssituation.

Giv dit selvværd fornyet styrke
– med et skub i den rigtige retning!
Hvis du er bange for at mislykkes
Hvis du bekymrer dig – og ikke tror på dig selv
Hvis du ikke synes du rigtig trives – er rigtig glad
Hvis du trænger til at mærke din livslyst noget mere
Hvis du ikke synes du fortjener at have det rigtig godt
Hvis du har svært ved at klare komplimenter eller kritik
Hvis du er bedre til altid at tænke på de andre før dig selv
Hvis én eller flere ovenstående ting passer på dig:
Eller – hvis du bare synes, at du har lyst til at udvikle dig noget mere.
SÅ kan dette foredrag inspirere dig til at gøre noget ved det.
Jeg vil fortælle om, hvad selvværd er, og hvad det betyder for os. Jeg vil komme med konkrete værktøjer til, hvad man kan gøre for at forstærke sit selvværd og blive bevidst om ens personlige værdier. Du vil allerede efter foredraget kunne gøre nogle ting anderledes, tænke nogle nye tanker – ja, udvikle dig i en positiv retning, så du kommer til at føle dig mere værd. Med denne følelse vil du også føle dig mere glad.
Mennesker med højt selvværd er som regel kendetegnet ved, at de:
Har overskud
Tror på sig selv
Udlever deres drømme
Har et positivt selvbillede
Er mere glade og tilfredse
Påskønner det, de har opnået
Har succes med det de foretager sig
Er det også noget af det, du drømmer om, så lad os ses til et foredrag!

P.t. ingen offentlige foredrag:

Læs kommentarer fra afholdte foredrag

Kontakt mig gerne, hvis du/I har ønsker til kurser.

I en vis udstrækning har vi kontrol over, hvad vi er bevidste om, men det er det ubevidste, der styrer os.

-John Withmore-

Jeg tilbyder også

Stresscoaching vil bl.a. hjælpe dig med at få stresshormonerne ud af kroppen, så du genfinder balancen. Samt hjælper dig også med at finde årsager til din stress samt at finde hensigtsmæssige måder at tackle livet på.

Hypnose er en tilstand af øget modtagelighed. Det er et samarbejde mellem klient og terapeut, hvor du skal have et ønske om at blive hypnotiseret.

Coaching er et fremragende værktøj til at hjælpe andre mennesker med at opnå forbedringer. Som udgangspunkt har vi alle de svar inden i os selv, som vi har brug for.