Stress

Hvad er Stress

Stress er ikke en sygdom, men en fysiologisk tilstand, der sættes i gang, når et menneske belastes af en ydre eller indre påvirkning. Om en belastning medfører stress, afhænger af balancen mellem de krav der stilles og de forudsætninger og muligheder den enkelte har for at leve op til kravene.

Læs om stresssignaler.

Foto: Else-Marie Jørgensen

Stresssymptomer og reaktioner
Det er også vigtigt at tage med, at det er meget individuelt, hvordan vi reagerer på påvirkninger. Reaktionen afhænger af, hvad vi føler i stresssituationen, eftersom det er følelserne, der frembringer reaktionen.
Arbejdet såvel som privatlivet kan opleves som travlt, engagerende og udfordrende, hvis der er høje krav, men også gode muligheder for at løse opgaverne. Man har de nødvendige kvalifikationer, tekniske og andre hjælpemidler, man har tid og kan også få hjælp fra andre. Så udvikler man sig, skaber sig ny viden og indsigt og trives med sit liv.
Så har man blot travlt, vil det være forkert at sige, at man i den situation er stresset.

For store krav i hverdagen
Men hvis kravene bliver for store, man ikke selv har mulighed for at gøre noget, og der ikke er hjælp at hente, så kan balancen blive skæv, og belastningen kan udløse en tilstand af stress.
Stress er en naturlig reaktion på pres fra omverdenen eller en selv, hvor kroppen producerer store mængder at adrenalin for at kunne klare situationen. I de fleste tilfælde letter presset efter en kort periode, man slapper af, og produktionen af adrenalin falder til en normalt niveau. Stressreaktionen ophører. Så er stress normalt ikke farligt.

Foto: Else-Marie Jørgensen

Stress kan være farligt
Stress kan derimod være farligt, hvis man udvikler en mere eller mindre permanent stress-tilstand, hvor kroppen altid er i alarmberedskab, fordi belastningerne bliver ved med at være store, og man aldrig får mulighed for eller giver sig selv lov til at slappe af og hvile.
En permanent stresstilstand kan føre til udbrændthed, depression, hjerte- og karsygdomme.
Så galt behøver det heldigvis ikke at gå, så hvis du føler dig stresset, så pas på dig selv, og brug evt. stresscoaching som kan være med til at bringe dig i balance igen.
Hvis du er blevet syg gælder det samme.

Det er ikke, hvordan man har det, men hvordan man tager det

– Gammelt Mundheld-

0
Lider af alvorlig stress
0
Kontakter egen læge
0
Hospitalsindlæggelser
0
Dør hvert år af stress

Jeg tilbyder også

Jeg underviser i stresshåndtering. Jeg har bl.a. undervist sygemeldte borgere med stress, angst og depression som konsulent for jobcentre i Assens og i Vejle i 6 år.

Jeg holder forskellige foredrag. Det kan foregå igennem en virksomhed, eller det kan være på biblioteket eller gennem en aftenskole. Varigheden kan tilpasses.

Læs her feedback samt kommentarer fra mine tidligere klienter, som allerede har gennemgået hver deres unikke forløb og bliv klogere på, hvordan jeg kan hjælpe dig.